Công ty nhựa Phong Nguyên tuyển gấp 100 lao động may giày da
Cập nhật: 1 năm trước - Bạn còn 396 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏeNghỉ phép có lương
Công ty TNHH Kỹ Thuật Tiêu Điểm - Tuyển dụng nhân viên kinh doanh, IT
Cập nhật: 1 năm trước - Bạn còn 397 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏeNghỉ phép có lương
Tuyển công nhân điện tử Estron Việt Nam
Cập nhật: 1 năm trước - Bạn còn 212 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏe
Tuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng qua điện thoại (Telesales)
Cập nhật: 1 năm trước - Bạn còn 397 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏe
Công ty dệt may Thành Công tuyển dụng
Cập nhật: 1 năm trước - Bạn còn 397 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏe
Công ty TNHH may thêu giày An Phước tuyển dụng
Cập nhật: 1 năm trước - Bạn còn 398 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏeNghỉ phép có lương
Công ty Taekwang Vina tuyển dụng 2000 công nhân
Cập nhật: 1 năm trước - Bạn còn 252 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏeNghỉ phép có lương
Công ty Changshin Việt Nam tuyển dụng
Cập nhật: 1 năm trước - Bạn còn 398 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏe
Tuyển dụng thiết kế đồ họa - Công ty TNHH S2 NETWORK
Cập nhật: 1 năm trước - Bạn còn 398 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏeNghỉ phép có lương
Tuyển nhân viên kinh doanh bds Đất Xanh Group
Cập nhật: 1 năm trước - Bạn còn 400 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏeNghỉ phép có lương