Hướng dẫn xóa dữ liệu người dùng

Chúng tôi không lưu trữ thông tin quản lý cá nhân của bạn từ facebook login như: Mật khẩu facebook, giới tính, vị trí, số điện thoại,...

Tuy nhiên trong trường hợp bạn không muốn lưu trữ những thông tin đó và có yêu cầu xóa dữ liệu của bạn tại website https://vlam.vn Vui lòng cũng cấp cho chúng tôi địa chỉ email và tên người dùng, sau đó khi về email info@vlam.vn.

Chú ý: Vui lòng sử dụng email bạn đăng ký với chúng tôi để gửi thông tin yêu cầu xóa dữ liệu, để không có sự nhầm lẫn gì ở đây.

Trang web tuyển dụng - tìm việc làm xin chân thành cảm ơn