Mình đang cần tuyển người làm người giúp việc cho gia đình
Cập nhật: 6 tháng trước - Bạn còn 173 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởng
Thép Phương Nam 3 Tuyển dụng Kiểm soát nội bộ - Cần Thơ
Cập nhật: 1 năm trước - Bạn còn 452 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngNghỉ phép có lươngĐào tạo
Thép Phương Nam 3 Tuyển dụng Lái xe - Cần Thơ
Cập nhật: 1 năm trước - Bạn còn 452 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngĐào tạo
Thép Phương Nam 3 Tuyển dụng Thủ kho kiêm Quản đốc - Cần Thơ
Cập nhật: 1 năm trước - Bạn còn 452 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngĐào tạo
Thép Phương Nam 3 tuyển dụng Kế toán bán hàng - Cần Thơ
Cập nhật: 1 năm trước - Bạn còn 452 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngNghỉ phép có lươngĐào tạo