Việc làm Biên Hòa sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử tại KCN Biên Hòa 2 và Hố Nai
Cập nhật: 2 năm trước - Bạn còn 827 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏe
Công ty Techtronic Industries TTI Đồng Nai tuyển dụng lao động phổ thông làm tại KCN Dầu Giây
Cập nhật: 2 năm trước - Bạn còn 732 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏe
Nhân viên vận hành máy sản xuất thực phậm tại Biên Hòa
Cập nhật: 2 năm trước - Bạn còn 858 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏe
Công ty Topband Smart Đồng Nai tuyển dụng tại Long Thành
Cập nhật: 2 năm trước - Bạn còn 773 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏe
Tuyển dụng nhân viên vận hành máy tại Bình Dương
Cập nhật: 2 năm trước - Bạn còn 841 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏe
Việc làm Bình Dương - Công ty TTI tuyển dụng làm tại KCN Việt Nam Singapore
Cập nhật: 2 năm trước - Bạn còn 973 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏe
Việc làm Bình Dương - Công ty TNHH Ampacs tuyển dụng 500 LĐPT
Cập nhật: 1 năm trước - Bạn còn 368 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏe
Tokin Electronics tuyển gấp công nhân sản xuât làm tại KCN Long Bình
Cập nhật: 3 năm trước - Bạn còn 1111 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏe
Tuyển công nhân điện tử Estron Việt Nam
Cập nhật: 3 năm trước - Bạn còn 691 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏe
Nidec Vietnam Corporation Quận 9 tuyển dụng
Cập nhật: 1 năm trước - Bạn còn 358 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏeCơ hội du lịchHoạt động nhóm