Nhân viên vận hành máy sản xuất thực phậm tại Biên Hòa
Cập nhật: 1 năm trước - Bạn còn 560 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏe
Công ty Topband Smart Đồng Nai tuyển dụng tại Long Thành
Cập nhật: 1 năm trước - Bạn còn 476 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏe
Tuyển dụng nhân viên vận hành máy tại Bình Dương
Cập nhật: 1 năm trước - Bạn còn 544 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏe
Việc làm Bình Dương - Công ty TTI tuyển dụng làm tại KCN Việt Nam Singapore
Cập nhật: 2 năm trước - Bạn còn 676 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏe
Việc làm Bình Dương - Công ty TNHH Ampacs tuyển dụng 500 LĐPT
Cập nhật: 3 tháng trước - Bạn còn 70 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏe
Tokin Electronics tuyển gấp công nhân sản xuât làm tại KCN Long Bình
Cập nhật: 2 năm trước - Bạn còn 813 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏe
Tuyển công nhân điện tử Estron Việt Nam
Cập nhật: 2 năm trước - Bạn còn 394 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏe
Nidec Vietnam Corporation Quận 9 tuyển dụng
Cập nhật: 1 năm trước - Bạn còn 61 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏeCơ hội du lịchHoạt động nhóm