HUMAN RESOURCER MANAGER
Cập nhật: 1 năm trước - Bạn còn 556 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏeGiải thưởngThư việnKhác
Văn phòng công chứng tuyển dụng
Cập nhật: 3 năm trước - Bạn còn 932 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏeNghỉ phép có lươngHoạt động nhóm