Tìm việc làm với kỹ năng Tuyển dụng Vận hành máy nhanh chóng 24h, công việc tuyển dụng hấp dẫn với kỹ năng Tuyển dụng Vận hành máy đang chờ bạn. Hãy đăng ký ửng tuyển ngay với kỹ năng Tuyển dụng Vận hành máy.

Công ty Sao Xanh tuyển 2 kỹ thuật điện công nghiệp tại KCN Tam Phước
Cập nhật: 4 tuần trước - Bạn còn 0 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏeNghỉ phép có lươngĐào tạoCăn Tin
Công ty Sao Xanh tuyển 2 nhân viên cơ khí vận hành tại KCN Tam Phước
Cập nhật: 4 tuần trước - Bạn còn 0 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏeNghỉ phép có lươngĐào tạoCăn Tin
Nhân viên vận hành máy sản xuất thực phậm tại Biên Hòa
Cập nhật: 3 tuần trước - Bạn còn 3 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏe
Tuyển dụng nhân viên vận hành máy tại Bình Dương
Cập nhật: 2 tuần trước - Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏe