Ngày 3/4 diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Đông Anh năm 2021

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đông Anh tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Đông Anh năm 2021.

Theo đó, từ 8 giờ ngày 3/4/2021, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Đông Anh sẽ diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động, thu hút sự tham gia của 40-50 doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng, tuyển sinh… với các vị trí, ngành nghề đa dạng, mức lương hấp dẫn.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, đây là cơ hội cho người lao động và học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn huyện Đông Anh cũng như các vùng phụ cận được tiếp cận thông tin về việc làm, chương trình học nghề cũng như cơ hội tuyển dụng phù hợp với khả năng của bản thân.

Tham gia Phiên giao dịch việc làm, học sinh Trung học phổ thông sẽ được tư vấn, giới thiệu và định hướng về đào tạo, học nghề; tư vấn việc làm, tư vấn các kỹ năng phỏng vấn, tư vấn hướng nghiệp và tư vấn về chính sách pháp luật về lao động - việc làm...

B.D