Thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới được cấp cho những ai?

Anh Nguyễn Ngọc Hải ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội hỏi: Tôi nghe nói, từ 1/4/2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chính thức triển khai thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới. Vậy thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới được cấp cho những ai, và làm thủ tục xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới ở đâu?

- Thông tin anh hỏi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết:

Theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ 1/4/2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chính thức triển khai cấp thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới. Tuy nhiên, việc cấp thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới chỉ được cấp sau khi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố sử dụng hết phôi thẻ bảo hiểm y tế mẫu cũ.

Khi đó, đối tượng được thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới, gồm:

- Người mới tham gia bảo hiểm y tế;

- Người tham gia bị mất thẻ bảo hiểm y tế;

- Người tham gia bị rách, hỏng hoặc thay đổi thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam lưu ý: Trong giai đoạn chuyển đổi từ thẻ bảo hiểm y tế mẫu cũ sang mẫu mới, những người đang sử dụng thẻ bảo hiểm y tế mẫu cũ còn thời hạn sử dụng, tiếp tục được dùng để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và gia hạn giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên cơ sở dữ liệu quản lý, không thực hiện in, đổi thẻ bảo hiểm y tế (trừ các trường hợp nêu trên).

Về nơi nhận hồ sơ cấp mới, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết:

a) Tại cơ quan Bảo hiểm xã hội, sẽ cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với những trường hợp sau:

+ Người được tổ chức Bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế;

+ Người được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng bảo hiểm y tế;

+ Người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình;

+ Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp đổi thẻ bảo hiểm y tế;

+ Người đã hiến bộ phận cơ thể.

b) Tại Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sẽ cấp thẻ bảo hiểm y tế với những trường hợp sau:

+ Người được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng bảo hiểm y tế

+ Người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

c) Tại Ủy ban nhân dân xã, phường sẽ cấp thẻ bảo hiểm y tế với những trường hợp sau:

+ Người được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế;

+ Người được tổ chức Bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế.

d) Tại Doanh nghiệp:Người tham gia bảo hiểm y tế đóng tại doanh nghiệp, nộp hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động.

e) Tại Trường học: Học sinh, sinh viên đóng bảo hiểm y tế theo nhà trường, nộp hồ sơ cho nhà trường.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng cho biết, về thủ tục, hồ sơ đăng ký khi đổi thẻ, người tham gia cần:

- Kê khai Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS);

- Đối với người hiến bộ phận cơ thể: Có thêm Giấy ra viện ghi rõ “đã hiến bộ phận cơ thể”;

- Trường hợp người tham gia được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế cao hơn: Bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có).

B.D