Thủ tục đổi thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới từ 01/4/2021

Từ ngày 01/4/2021 sẽ áp dụng mẫu thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mới theo quy định; theo đó, nhiều người thắc mắc những ai cần đổi thẻ BHYT mẫu mới và thủ tục đổi thẻ ra sao? Bài viết sau đây sẽ giải đáp các vấn đề trên.Đối tượng được đổi thẻ BHYT mẫu mới

Theo Khoản 1, 2 Điều 4 Quyết định 1666/QĐ-BHXH ngày 03/12/2020 quy định:

- Phôi thẻ BHYT đã in theo quy định tại Quyết định 1313/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014 chưa sử dụng hết đến thời điểm 01/4/2021, được tiếp tục sử dụng cấp cho các đối tượng tham gia BHYT.

- Trong thời gian chờ đổi thẻ BHYT mới theo quy định, thẻ BHYT đã cấp cho người tham gia BHYT còn thời hạn sử dụng thì tiếp tục được dùng để khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT.

Như vậy, thẻ BHYT đã được cấp trước ngày 01/4/2021, không hư hỏng, còn giá trị sử dụng vẫn có giá trị sử dụng, tiếp tục được dùng để KCB BHYT. Do đó, thẻ BHYT mẫu mới sẽ được cấp cho các đối tượng thuộc một trong các trường hợp sau (Khoản 1 Điều 18, Khoản 1 Điều 19 Luật BHYT):

+ Cấp mới thẻ BHYT cho người tham gia;

+ Cấp lại thẻ BHYT cho người bị mất thẻ BHYT;

+ Cấp lại thẻ BHYT do bị rách, nát, hỏng hoặc do thay đổi thông tin trên thẻ, thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu.

+ Cơ quan BHXH chủ động đổi thẻ BHYT mẫu mới khi thẻ đang sử dụng hết hạn.

Ngoài ra, cần lưu ý, không phải tất cả thẻ BHYT được cấp từ ngày 1/4/2021 đều là mẫu thẻ mới. Theo quy định trên thì tại các địa phương còn phôi thẻ BHYT theo mẫu cũ chưa sử dụng hết thì vẫn tiếp tục cấp mẫu thẻ BHYT cũ cho người tham gia BHYT.
Thủ tục đổi thẻ BHYT mẫu mới

Người tham gia bảo hiểm y tế khi có nhu cầu đổi thẻ có thể nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 3 Điều 3, Khoản 4 Điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 (sửa đổi bổ sung tại Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020):

(1) Hồ sơ cấp lại, đổi thẻ BHYT:

- Đối với người tham gia BHYT:

+ Tờ khai theo Mẫu TK1-TS.

+ Trường hợp NLĐ được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn thì bổ sung thêm Giấy tờ chứng minh (nếu có).

- Đối với đơn vị sử dụng lao động: Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

(2) Nơi nộp hồ sơ cấp lại, đổi thẻ BHYT

- Đối với người tham gia được ngân sách nhà nước đóng BHYT:

Nộp hồ sơ cho UBND cấp xã. Trường hợp người tham gia đã hiến bộ phận cơ thể người: nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

- Đối với người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng hoặc tham gia BHYT theo hộ gia đình:

Nộp hồ sơ cho Đại lý thu hoặc cơ quan BHXH.

Trong đó:

+ BHXH huyện: Cấp mới, cấp lại, đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHYT do BHXH huyện trực tiếp thu.

+ BHXH tỉnh: Cấp mới, cấp lại, đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHYT tại các đơn vị do BHXH tỉnh trực tiếp thu và người hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tỉnh.

Tải vể biểu mẫu đổi thẻ BHYT
Thùy Liên