Tuyển lao động phổ thông miễn phí nhận hồ sơ

1 việc làm tại Tuyển lao động phổ thông miễn phí nhận hồ sơ

Nguyễn Hồ Minh Tú 0921251004

Địa điểm:
1238 Bùi Văn Hòa, Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Quy mô công ty:
Dưới 10 người
Liên hệ:
Nguyễn Hồ Minh Tú

Việc làm hiện có tại Tuyển lao động phổ thông miễn phí nhận hồ sơ