Tìm Người Chăm Sóc Người Già Người Bệnh Và Người Giúp Việc Nhà
Cập nhật: 1 năm trước - Bạn còn 485 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởng
Tuyển gấp người làm, người giúp việc cho gia đình của tôi
Cập nhật: 1 năm trước - Bạn còn 490 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởng
Tôi cần tuyển 1 người chăm bà cụ và 2 người giúp việc
Cập nhật: 1 năm trước - Bạn còn 490 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởng
Gia đình của chúng tôi đang có nhu cầu tuyển người giúp việc
Cập nhật: 1 năm trước - Bạn còn 490 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởng
Mình đang cần tuyển người làm người giúp việc cho gia đình
Cập nhật: 1 năm trước - Bạn còn 490 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởng
Nhà tôi cần tuyển giúp việc nhà ở lại và không vướng bận
Cập nhật: 1 năm trước - Bạn còn 490 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởng
Nhà tôi hiện nay cần thuê người làm, người giúp việc
Cập nhật: 1 năm trước - Bạn còn 490 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởng
Chính chủ cần tìm giúp việc nhà làm ở lại và ít vướng bận
Cập nhật: 1 năm trước - Bạn còn 294 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởng